รดน้ำดำหัว ขอพร คณาจารย์วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ร่วมพิธีการ รดน้ำดำหัว ขอพร คณาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556

ณ โถงชั้น 4 ตึกสำนักบริการคอมพิวเตอร์

 

บทความที่เกี่ยวข้อง