โครงการอบรมเทคนิคและแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ จัดโครงการอบรมเทคนิคและแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ


 

บทความที่เกี่ยวข้อง