โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทางด้านศาสนา (บริหารปันน้ำใจ)

นักศึกษาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ จัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทางด้านศาสนา (บริหารปันน้ำใจ) ขึ้นเมื่อวันที่ 4-6 เมษายน 2558 ณ วัดปากกิเลน และ ยังโทน เฮ็ลธปาร์ค รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง