โครงการบริหารปันน้ำใจ 60

โครงการบริหารปันน้ำใจจัดโดย คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2560

ณ จ.จันทบุรี

 

บทความที่เกี่ยวข้อง