โครงการอบรมเทคนิคและแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 คณะการบริหารและจัดการ ได้จัดโครงการอบรมเทคนิคและแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางให้คณาจารย์ได้ศึกษาข้อมูลจากวิทยากร โดยๆด้รับเกียร์ติจาก ศ.เสนาะ ติเยาว์มาบรรยาย

 


 

บทความที่เกี่ยวข้อง