คณบดี คณะการบริหารและจัดการรับรางวัลงานสิงห์ทอง (รางวัลธรรมาภิบาล)

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 รศ. ดร.อำนวย แสงโนรี คณบดีคณะการบริหารและจัดการ เข้ารับรางวัลงานสิงห์ทอง (รางวัลธรรมาภิบาล)

บทความที่เกี่ยวข้อง