การบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

การบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-14.00 น.

ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

บทความที่เกี่ยวข้อง