กิจกรรมพัฒนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ

กิจกรรมพัฒนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ และวัดปลูกศรัทธา

บทความที่เกี่ยวข้อง