พิธีวางพวงมาลาในวันคล้ายวันครบรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พิธีวางพวงมาลาในวันคล้ายวันครบรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558

บทความที่เกี่ยวข้อง