โครงการส่งเสริมทักษะนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

วิทยาลัยการบริหารและจัดการจัดโครงการส่งเสริมทักษะนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 22 - 25 กรกฏาคม 2558

ณ วัดป่าสว่างบุญ/ ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ วธิดา รีสอร์ท มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

บทความที่เกี่ยวข้อง