คณะผู้บริหารวิทยาลัยการบริหารฯเข้าแสดงความยินดีกับอธิการบดีคนใหม่

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 คณะผู้บริหารวิทยาลัยการบริหารและจัดการเข้าแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีคนใหม่ ของสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทความที่เกี่ยวข้อง