พิธีสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและคณาจารย์ เนื่องวันสงกรานต์ ประจำปี 2558

วิทยาลัยการบริหารและจัดการได้จัดพิธีสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและคณาจารย์ เนื่องวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง