โครงการสัมมนาวิชาการ(นักศึกษาทุนการรถไฟ) ระยองรีสอร์ท จ.ระยอง‏

โครงการสัมมนาวิชาการ(นักศึกษาทุนการรถไฟ) ‏ เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2558 ณ ระยองรีสอร์ท จ.ระยอง

- ดูงานที่โรงงาน  บริษัท NITTO MATEX

 photo DSC_1529_zpsojn4ywvy.jpg

 photo DSC_1538_zps9jashpzw.jpg

 photo DSC_1542_zpszxcd4idx.jpg

 photo DSC_1546_zpsnsvmyq78.jpg

 photo DSC_1585_zpsbwjyjnim.jpg

 photo DSC_1589_zpsy6kqrxdn.jpg

 photo DSC_1611_zpsnquncqdn.jpg

 photo DSC_1576_zpsgptxsl3v.jpg

- สัมมนาวิชาการ

 photo DSC_1649_zpsisctfbqd.jpg

 photo DSC_1650_zpsyn7lnumh.jpg

 photo DSC_1643_zpsinqmvbmw.jpg

 photo DSC_0194_zpsppqpibtu.jpg

 photo DSC_0245_zpsraz6zpjh.jpg

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง