โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้นเพื่อการจัดการ (GIS)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้นเพื่อการจัดการ (GIS)

จัดวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึกสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1


บทความที่เกี่ยวข้อง