วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 รศ. ดร.อำนวย แสงโนรี พร้อมคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยการบริหารและจัดการ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 photo DSC_0755_zpst5sj80yc.jpg

 photo DSC_0761_zpsziuhhqnk.jpg

 photo DSC_0765_zpsbv8he5yx.jpg

 photo DSC_0770_zps5tsho64b.jpg

 photo DSC_0745_zpstqhifpoy.jpg

บทความที่เกี่ยวข้อง