แสดงความยินดีกับนักศึกษาของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 รศ. ดร.อำนวย แสงโนรี คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ พร้อมด้วย นายนิมิต สาตรปรุง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา แสดงความยินดีกับ นศ. ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ประกอบด้วย

 photo DSC_0111_zpsdmuivarr.jpg

1. น.ส. ธนวันต์ อุปนันท์ เหรียญทองยิงปืนสั้นอัดลม

 

 photo DSC_0110_zpslhv44cf2.jpg

2. น.ส. นวินดา เกษมเกียรติไทย เหรียญเงินยิงปืนยาวอัดลม

 

 photo DSC_0114_zpsqs6m4xn5.jpg

3. น.ส. ทราย กุลมัย เหรียญทองแดงเทควันโด

 

 photo DSC_0123_zpsw5zulsvt.jpg

 photo DSC_0125_zpsc0iwj8w9.jpg

 photo DSC_0116_zpsafsq5q4l.jpg

 photo DSC_0118_zpscy8q6nch.jpg

บทความที่เกี่ยวข้อง