ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 20-29 ธันวาคม 2557 คณะนักศึกษาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ จัดโครงการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ครั้งที่ 6 โดยได้สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และสนามเด็กเล่นขึ้นเพื่อมอบให้กับทางโรงเรียน บ้านยางเตี้ยโคกรัง (สาขาบ้านหนองหินสามัคคี)

 photo IMG_0976_zpsuemz3ora.jpg

 photo IMG_0978_zpsilb3rbsn.jpg

 photo IMG_0996_zpsdc3ukvpj.jpg

 photo IMG_1179_zpsopaynnga.jpg

 photo IMG_1313_zpstosjxad0.jpg

 photo IMG_2965_zpsvp1oew4h.jpg

 photo IMG_2972_zpsrhytoiug.jpg

 photo IMG_2986_zpsrc9hsdbg.jpg

 photo _zpsff9vd3f1.jpg

 photo 2_zps19d1jwyw.jpg

 photo 1_zpskp8dphzt.jpg

 photo 4_zpsua66ala6.jpg

 photo 12_zpsqjwdtd2b.jpg

 photo 15_zpsr0cjzww1.jpg

 photo 16_zpsrrvtu4bs.jpg

 photo 14_zpsymzrhoqg.jpg

 photo 13_zps7duljw15.jpg

 photo 17_zpsbez9d705.jpg

 photo 19_zpsyk4dilcv.jpg

 photo 24_zpstu9oh94y.jpg

 photo 26_zpsie4oytvw.jpg

 photo 32_zpshsutot56.jpg

 photo 22_zpsj91iaxac.jpg

 photo 35_zpsydjqzxqa.jpg

 photo 33_zpsefwvu9ir.jpg

 photo 42_zps9atxggnw.jpg

 photo 45_zpsyuori1ls.jpg

 photo 50_zpsjt4fnjxt.jpg

 photo 51_zpsr0l5ahcj.jpg

 photo 49_zpsvhbeaptf.jpg

 photo 60_zpsg4g7agpe.jpg

 photo 61_zpsecbvfive.jpg

 photo 62_zpsaj7bbj2c.jpg

 photo 63_zpsd1dkrtdh.jpg

 photo 64_zpstd1thfxv.jpg

 photo 71_zpszwsz7s9f.jpg

 photo 72_zpsvlis9s8l.jpg

 photo 73_zpsxwclfoby.jpg

 photo 74_zpsydkb1aro.jpg

 photo 75_zpswb147hvu.jpg

 photo 76_zpscw0hxn1a.jpg

 photo 78_zpsv3irzttt.jpg

 photo 79_zpsqksnbwy4.jpg

 photo 128_zpsocokxwtl.jpg

 photo 126_zpsnjytvmaj.jpg

 photo 129_zpsqzjjzatk.jpg

 photo 138_zpsmrynxvip.jpg

 photo 133_zps1ww7kbep.jpg

 photo 136_zpsmrwcfspm.jpg

 photo 139_zpsw3jrufsm.jpg

บทความที่เกี่ยวข้อง