งานทำบุญครบรอบสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมข้อมูล

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 รศ. ดร.อำนวย แสงโนรี คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีในวันครบรอบสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมข้อมูล

 photo DSC_9863_zpsbfjdt5bk.jpg

 photo DSC_9868_zps8epvurqi.jpg

 photo DSC_9869_zpsrbybk6rk.jpg

 photo DSC_9871_zpsq44fmrix.jpg

 photo DSC_9874_zpsgnq1afw6.jpg

 photo DSC_9875_zpskdxjuvol.jpg

 photo DSC_9883_zpsswes9bxx.jpg

 photo DSC_9884_zpsqqeigkml.jpg

บทความที่เกี่ยวข้อง