รศ. อมรศรี ตันพิพัฒน์ รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2557

รศ. อมรศรี ตันพิพัฒน์ รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2557 โดยคณบดี คณาจารย์ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ เข้าร่วมยินดี

 photo DSC_9619_zpsf490b36c.jpg

 photo DSC_9645_zps0f5f1e5b.jpg

 photo DSC_9657_zpsd512adb0.jpg

 photo DSC_9659_zpsf722e141.jpg

 photo DSC_9672_zps728ec841.jpg

 photo DSC_9680_zps9df0bfbe.jpg

 photo DSC_9684_zps8e48fba6.jpg

 photo DSC_9706_zps3da2e49b.jpg

 photo DSC_9712_zps76062ea2.jpg

 photo DSC_9719_zps5bba9e07.jpg

 photo DSC_9721_zps0a17d435.jpg

บทความที่เกี่ยวข้อง