คณะผู้บริหารวิทยาลัยการบริหารและจัดการ มอบกระเช้าสวัสดียินดีปีใหม่กับคณะต่างๆ

เมื่อวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารวิทยาลัยการบริหารและจัดการ นำโดย รองศาสตรจารย์ ดร. อำนวย แสงโนรี คณบดี มอบกระเช้าสวัสดียินดีปีใหม่ 2015 แด่ ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณบดีคณะต่างๆ ในสถาบันฯ

 photo DSC_8854_zpsc9c62ce7.jpg

 photo DSC_8851_zpsd53db4f1.jpg

 photo DSC_8852_zpsbce0c9ca.jpg

 photo DSC_8867_zps5b13e3e7.jpg

 photo DSC_8872_zpsce9d9b8d.jpg

 photo DSC_8876_zps6b3aac3b.jpg

 photo DSC_8879_zps72e0e453.jpg

 photo DSC_8890_zpsb8e63c4d.jpg

 photo DSC_8893_zpsacb2c0de.jpg

 photo DSC_8904_zps69a28eb6.jpg

 photo DSC_8909_zps5be0ecbb.jpg

 photo DSC_8917_zps29487e56.jpg

 photo DSC_8919_zps22b783bd.jpg

 photo DSC_8925_zpsc1d8dc41.jpg

 photo DSC_8928_zpsf6ba21c3.jpg

 photo DSC_8932_zps9bc44f1a.jpg

 photo DSC_8934_zps5376d92f.jpg

 photo DSC_8938_zps47160ace.jpg

 photo DSC_8945_zps1dc254dd.jpg

 photo DSC_8949_zps4eb7b115.jpg

 photo DSC_8951_zps8468b564.jpg

 photo DSC_8959_zpsa461a529.jpg

 photo DSC_9016_zps46373636.jpg

 photo DSC_9015_zpseb56c7f5.jpg

 photo DSC_9005_zps759378da.jpg

 photo DSC_9047_zpsf6674632.jpg

 photo DSC_9044_zps927ae1b1.jpg

 photo DSC_9038_zps4f3ad3fa.jpg

บทความที่เกี่ยวข้อง