ผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพระจอมเกล้าลาดกระบัง (UBI) เข้าแสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยฯ

 

ผู้บริหารศูนยบ่มเพาะวิสาหกิจพระจอมเกล้าลาดกระบัง (UBI) เข้าแสดงความยินดีกับคณบดี และร่วมปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพระจอมเกล้าลาดกระบัง

วันที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น วิยาลัยการบริหารและจัดการ

 photo S__1491004_zps9f34828a.jpg

 photo S__1491006_zps0079b733.jpg

 photo S__1490995_zps61d781ab.jpg

บทความที่เกี่ยวข้อง