คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ เข้าแสดงความยินดีในวันครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 8 ธันวาคม 2557 รศ.ดร.อำนวย แสงโนรี คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดีในวันครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

 photo DSC_8785_zps761db082.jpg

 photo DSC_8784_zps187c051c.jpg

บทความที่เกี่ยวข้อง