พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 9.30 น. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมร่วมร้องเพลงพ่อของแผ่นดิน โดยมี ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี สจล. เป็นประธานกล่าวนำในพิธี รศ.ดร.อำนวย แสงโนรี คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ และผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

 

 photo 73129_zps824b59ea.jpg

 photo 73133_zpsd9cfe3dc.jpg  photo 73132_zpsf9ecf68c.jpg

 photo 73131_zps45042b85.jpg

 photo 73128_zpsd8396ddb.jpg

 photo 73136_zps5c096857.jpg

 photo 73140_zpsb4da226f.jpg

 photo 73137_zps02b93445.jpg

บทความที่เกี่ยวข้อง