ประชุมบุคลากรของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ

 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิการยน 2557 วิทยาลัยการบริหารและจัดการได้จัดการประชุมบุคลากรของวิทยาลัยทั้งหมด เพื่อแถลงนโยบายการบริหารของคณบดีคนใหม่ คือ รศ. ดร. อำนวย  แสงโนรี

 photo DSC_8677_zps18164605.jpg

 photo DSC_8689_zps644198b1.jpg

 photo DSC_8708_zps56bc2846.jpg

บทความที่เกี่ยวข้อง