มอบเงินบริจาคช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย

 

           เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มอบเงินบริจาคช่วยเหลือ นักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย แก่ น.ส.อรณี แย้มเกสร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาและครอบครัว

 

 photo DSC_8633_zps4b664881.jpg

 photo DSC_8634_zpsc3c58a2c.jpg

 photo DSC_8636_zps3cb4c66c.jpg

 photo DSC_8638_zps4736ebea.jpg

 photo DSC_8641_zpsfe893888.jpg

 photo DSC_8644_zps36e322eb.jpg

 photo DSC_8646_zpsc09c0d37.jpg

บทความที่เกี่ยวข้อง