กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมี รักษาการรองคณบดี วิทยาลัยการบริหารและจัดการ อ.ปรเมศร์อัศวเรืองพิภพ เข้ามอบดอกไม้ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 photo DSC_8475_zps5c024fd7.jpg

 photo DSC_8471_zps388da44b.jpg

 photo DSC_8473_zps18f57323.jpg  photo DSC_8486_zps864f1094.jpg  photo DSC_8484_zpsbdf5e477.jpg

บทความที่เกี่ยวข้อง