โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยกับมหาวิทยาลัยในและนอกภูมิภาคอาเซียน

ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยกับมหาวิทยาลัยในและนอกภูมิภาคอาเซียน

National University of Management Phnom Penh, Cambodia

ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2557

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การแสดงของ National University of Management Phnom Penh, Cambodia

 photo SAM_4129_zpsb6764f49.jpg

 photo SAM_4199_zps57536fdd.jpg photo SAM_4203_zpsdbd93ee6.jpg photo SAM_4206_zps9195fe5c.jpg photo SAM_4221_zps57a8b387.jpg photo SAM_4232_zps969327ac.jpg photo SAM_4234_zpse534b76a.jpg photo SAM_4246_zps90a1fd8c.jpg photo SAM_4248_zpsbba1587c.jpg photo SAM_4253_zpsaa1bac14.jpg photo SAM_4258_zpsa80aeab5.jpg photo SAM_4263_zpsf44708f6.jpg photo SAM_4274_zps8ec4ad6b.jpg photo SAM_4275_zpsef3b02e5.jpg photo SAM_4288_zps9a8a56d8.jpg photo SAM_4292_zpsa726e395.jpg photo SAM_4294_zps9c3173c9.jpg

บทความที่เกี่ยวข้อง