คณะกรรมการเข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556

คณะกรรมการเข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557

 

 photo DSC_2770_zps377c562f.jpg

 photo DSC_2582_zpse1f6a946.jpg

 photo DSC_2587_zps4a5842b4.jpg photo DSC_2589_zpsfde368bb.jpg photo DSC_2597_zpsc5be6451.jpg photo DSC_2611_zps15cebe3c.jpg photo DSC_2633_zps96267b5b.jpg photo DSC_2657_zps1fc14165.jpg photo DSC_2688_zps46b4c638.jpg photo DSC_2701_zpsc42df715.jpg photo DSC_2734_zps3fb2b4ed.jpg photo DSC_2749_zpsaecc28ca.jpg photo DSC_2752_zps7b273bdb.jpg photo DSC_2794_zpsec37390a.jpg photo DSC_2806_zpsb4126b4d.jpg photo DSC_2815_zpsc45bb18b.jpg photo DSC_2828_zpsb20027d8.jpg photo DSC_2857_zpsaca97c58.jpg photo DSC_2872_zps92928c8f.jpg photo DSC_2873_zps6317d30b.jpg photo DSC_2876_zps488df3c9.jpg photo DSC_2878_zps5349f5d3.jpg photo DSC_2881_zps6bbdbbb8.jpg photo DSC_2889_zps303fe1a9.jpg

บทความที่เกี่ยวข้อง