ผศ. ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร คณบดี วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี ”ระฆังทอง”

ขอแสดงความยินดี 
ผศ. ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร คณบดี วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี ”ระฆังทอง” ประจำปี 2557 สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น ประเภทข้าราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ โดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557
ในโอกาสเดียวกันนี้ นาย กฤชนนท์ ห่อทองคำ นักศึกษาปริญญาเอกของวิทยาลัย ได้รับรางวัลนี้ในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ประเภทนักธุรกิจและบุคคลดีเด่น 2557

 photo DSC_0975_zps70a1d8a5.jpg  photo DSC_0986_zpsfb877988.jpg  photo DSC_0982_zpsaa694c40.jpg

บทความที่เกี่ยวข้อง