โครงการระดมความคิดพิชิตปัญหาประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง

โครงการระดมความคิดพิชิตปัญหาประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง จัดระหว่างวันที่ 30 เมษายน-1 พฤษภาคม 2557

 photo DSC_0601_zps18a118f2.jpg photo DSC_0603_zps1fc15aeb.jpg photo DSC_0604_zpsc08daa85.jpg photo DSC_0625_zps4856321c.jpg photo DSC_0630_zps3b1a83a0.jpg photo DSC_0635_zpsa0c2f12d.jpg photo DSC_0659_zps6bed668a.jpg photo DSC_0751_zpsec37b5b0.jpg photo DSC_0770_zps47859184.jpg photo DSC_0820_zpsb5eff94d.jpg photo DSC_0828_zps41fb1115.jpg photo DSC_0858_zpse0987217.jpg photo DSC_0871_zpsf1339339.jpg photo DSC_0872_zpsf2dfbad3.jpg photo DSC_0876_zps337789e9.jpg

บทความที่เกี่ยวข้อง