"32 ปี บริหารลาดกระบัง"

งาน "32 ปี บริหารลาดกระบัง" เปรียบเสมือนงานคืนสู่เหย้า ของนักศึกษาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ

วันที่ 17 มีนาคม 2555 จัดที่ อาคารหอประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

บทความที่เกี่ยวข้อง