งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

รองคณบดี อ.ทัศไนย ปราณี มอบกระกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555

 

บทความที่เกี่ยวข้อง