ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้ารดน้ำดำหัว เพื่อขอพรในวันสงกรานต์

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้ารดน้ำดำหัว เพื่อขอพรในวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555

ที่ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง