โครงการทาสีโรงเรียน และงานรับน้อง

เป็นโครงการที่พา นักศึกษาปี 1 ไปทำกิจกรรมร่วมกับรุ่นพี่ ทั้งกิจกรรมร่วมมือกันทาสีโรงเรียน และกิจกรรมรับน้อง

ซึ่งจัดขึ้นแมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555

 

บทความที่เกี่ยวข้อง