วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบวันสถาปนาหอสมุดกลาง

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ร่วมแสดงความยินดี หอสมุดกลาง ในวันครบรอบวันสถาปนา

โดยรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับทางหอสมุดกลาง

 

บทความที่เกี่ยวข้อง