ปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครูนักศึกษาปริญญาตรีเทคโนโลยีการจัดการ สำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2555

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร เทคโนโลยีการจัดการ สำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2555

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 2 มิถุนายน 2555

 

บทความที่เกี่ยวข้อง