นักศึกษา AMC ร่วมกิจกรรมโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม

นักศึกษา AMC ร่วมกิจกรรมโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยทาสีฟุตบาท กวาดพื้น ถูพื้นทางเดินชั้น 4 และทำความสะอาดบริเวณดาดฟ้า ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ตึกสำนักบริการคอมพิวเตอร์

 

บทความที่เกี่ยวข้อง