งานกีฬา

งานกีฬา แคแสดสัมพันธ์ 2555 City of Happiness 2012"

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 2 ถ้วยคือ

ขบวนพาเหรด และ เชียร์ลีดเดอร์

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความที่เกี่ยวข้อง