วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยการบริหารและจัดการ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ ในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555

ณ หอประชุมจุฬาภรณ์

 

บทความที่เกี่ยวข้อง