วิทยาลัยเดินทางสัมมนาวิชาการที่ ประเทศเกาหลีใต้

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เดินทางสัมมนาวิชาการ ณ ประเทศเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2555

 

บทความที่เกี่ยวข้อง