เอกสารปี 2554

สมาชิก CoP (187 kb)
ใบเซ็นชื่อ CoP 31 พ.ค.54 (33 kb)
ใบเซ็นชื่อ CoP 28 มี.ค.54 (33 kb)
สรุปบอร์ด KM เสวนาวันที่ 31 พ.ค.54 (28 kb)
สรุปบอร์ด KM สัมมนาวันที่ 28 มี.ค.54 (26 kb)
แผนปฏิบัติการด้านการจัดความรู้ในองค์กร 2554 (34.5 kb)
แผนการปฏิบัติงานด้านการจัดความรู้ (37.2 kb)
โครงการอบรมการจัดการวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (46.5 kb)
สกัดความรู้ (453 kb)

บทความที่เกี่ยวข้อง