ประเมิน

เนื่องด้วยการประเมินภาระงานของสายสนับสนุนในรอบนี้มีมติที่ประชุมกรรมการประเมินภาระงานฯ อยากให้คณาจารย์ได้มีสิทธิ์ประเมินเจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมงาน หรือประสานงาน รบกวนอาจารย์ทุกท่านได้ประเมินเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนให้ครบตามจำนวนฟอร์มแบบประเมินที่ส่งให้ครับ

โดยคลิกชื่อเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเพื่อประเมินทีละคนครับ

 

นางศรีสุนันท์ สุขถาวร

นางสาวอภิสรา อุ่นอบ

นางสาวกมลวรรณ สวยสุขวิชา

นายนันทณัฏฐ์ สมุทระกพงศ์

นายพัชรพงษ์ รุ่นอ๋อย

นายศุภกิจ คงบุญ

นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณรัตน์

นางสาวกนกวรรณ ทองปลิว

นางสาวธัญญารัตน์ จันทร์นุช

บทความที่เกี่ยวข้อง