ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน

ด้วยคณะการบริหารและจัดการ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณจำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งอาจารย์

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง