รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ วุฒิปริญญาตรี อัตรค่าจ้างเดือนละ 15,600 บาท สังกัดคณะการบริหารและจัดการ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่

1. อัตราเลขที่ 933 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

2. อัตราเลขที่ 946 ตำแหน่งนักเทศสัมพันธ์

3. อัตราเลขที่ 947 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร. 02-329-8112

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่  คลิก

บทความที่เกี่ยวข้อง