ประกาศรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนในบางรายวิชา

    คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการประกาศรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนในบางรายวิชา หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2559

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง