โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557

เนื่องด้วย คณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาเสนอชื่อและจัดลำดับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง ได้ไม่เกิน 5 คน เข้าร่วมโครงการ

 

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

บทความที่เกี่ยวข้อง